Știri

109

ANPC: Pe 15 martie intră în vigoare Ordinul 201 care prevede etichetarea ingredientelor din mâncărurile vândute în restaurante

autor

MeetMilk.ro

distribuie

ANPC reamintește că pe 15 martie va intra în vigoare Ordinul 201 care prevede informarea consumatorilor cu privire la ingredientele mâncărurilor din restaurante, proprietarii acestora fiind obligați să îl aplice. Ordinul are următoarele prevederi:

”Având în vedere prevederile art. 1, art. 18 și ale art. 66 lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 44 din Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare și Referatul întocmit de Direcția generală control și supraveghere piață și armonizare europeană nr. 4.109 din 19.04.2022,în temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor emite următorul ordin:

Articolul 1Prezentul ordin stabilește modalitățile de informare a consumatorilor cu privire la informațiile privind produsele finite/mâncărurile preparate și/sau oferite spre comercializare consumatorului pentru consumul pe loc sau la domiciliu de către unitățile de restaurație colectivă.

Articolul 2În sensul prezentului ordin, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) ingredient compus, unitate de restaurație colectivă și mijloc de comunicare la distanță, conform definițiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. (h), (d) și (u) din Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 și (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei;

b) informații referitoare la produsele alimentare - informațiile referitoare la un produs alimentar puse la dispoziția consumatorului final prin intermediul unei etichete, al altor documente însoțitoare, prin orice alte mijloace, inclusiv instrumente ale tehnologiei moderne, conform art. 2 alin. (2) lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011;

c) comercializare de produse alimentare/mâncăruri nepreambalate prin comunicare la distanță - comercializarea de produse alimentare/mâncăruri nepreambalate de către unitățile de restaurație colectivă și/sau comercianți detailiști consumatorilor care comandă produse alimentare prin mijloace de comunicare la distanță, așa cum sunt definite la art. 2 alin. (2) lit. (u) din Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011;

d) câmp vizual - toate suprafețele unui ambalaj care pot fi citite dintr-un singur unghi de vedere, așa cum sunt definite la art. 2 alin. (2) lit. (k) din Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011.Articolul 3(1) Indicarea informațiilor privind tipul și cantitatea ce depășește 20 g a ingredientelor compuse constituente ale produsului finit/mâncării furnizat/e de unitățile de restaurație colective, a declarației nutriționale, precum și a aditivilor utilizați se face astfel încât informațiile să fie disponibile și accesibile direct la locul de desfacere/oferire a acestui/acestei produs/ mâncări sau, în cazul comercializării la distanță, înainte de finalizarea comenzii.

(2) Informațiile privind declarația nutrițională trebuie să respecte prevederile art. 30 alin. (5) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011, respectiv valoarea energetică și cantitățile de grăsimi, de acizi grași saturați, de zaharuri și de sare.

(3) Informațiile privind aditivii utilizați trebuie să respecte prevederile din anexa VII Partea C din Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011.

(4) Informațiile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie înscrise într-un loc vizibil, ușor accesibil, lizibil, de neșters și nu trebuie să fie ascunse de alte materiale scrise sau fotografice, lângă produs, pe un panou/meniu.

(5) Dacă produsele finite/mâncărurile furnizate de unitățile de restaurație colective sunt oferite spre vânzare în mai multe locuri diferite în cadrul aceleiași unități, aceste informații sunt prezentate consumatorului la fiecare dintre aceste locuri.

(6) Pentru produsul finit/mâncarea furnizat/ă de unitățile de restaurație colective oferit/ă spre vânzare prin intermediul unei tehnici de comunicare la distanță, informațiile figurează pe suportul de vânzare la distanță, pe eticheta de preț sau ambalajul de transport, precum și în orice material publicitar”.

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2